Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

apie kin? subjektyviai

Posts Tagged ‘2011’

Shame (2011)

In drama on May 3, 2012 at 9:37 pm

1972 metais ?tal? kino metras Bernardo Bertolucci sudrebino pasaul? savo Last tango in Paris su Marlon Brando ir Maria Schneider (kuri, beje, pra?jusiais metais iškeliavusi anapilin, dar ilg? laik? po filmo pasirodymo kavin?se prie bet kokio savo užsakymo gaudavo ir sviesto). 2001  metais Berlyno kino festivalio Auksin? lok? už geriausi? met? film? gavo Patrice Chereau Intimacy su Mark Rylance ir Kerry Fox. Atmenu, vienas kritikas dalinosi prisiminimais iš t? met? festivalio – jis sulauk? begal?s skambu?i? klausian?io to paties “Ar tikrai Auksin? lok? gavo porn?šk??”. Taip, tikrai.

Ir Bertolucci, ir Chereau filmai kalbejo apie tik seksu paremtus santykius ir tai, kad tai ilgai t?stis negali, gal? gale atsiranda jausmai. Read the rest of this entry »

Warrior (2011)

In action, drama on December 14, 2011 at 11:43 pm

Pagaliau! Tikrai geras draminis “bojevykas”, palik?s ne mažesn? ?sp?d?, nei kažkada videosalone* paži?r?tas “Rocky“. Iš paži?ros paprastas siužetas (du broliai, labiau už vienas kit? neken?iantys tik savo alkoholiko t?vo, d?l skirting? priežas?i? stoja ? MMA (Mixed Martial Arts) turnyr?) vystosi ? jaudinan?i? ir kabinan?i? dram? apie išdraskyt? šeim? ir sunk? keli? ? susitaikym?. Nelabai kur reg?ti pagrindiniai aktoriai (išskyrus Nolte, kuris d?l keletos moment? filme gal?t? papretenduot ? Oskar? už antraplan? dramin? vaidmen?), puikiai surežisuotos kov? scenos ir tas labai teisingas dramos ir muštyni? balansas, kok? tur?jom tame pa?iame “Rocky”. Labai patariu ne tik kovini? film? m?g?jams – 9/10. Read the rest of this entry »

Drive (2011)

In drama, thriller on November 13, 2011 at 8:34 pm

Pirm?kart išgirdus apie “Drive” (na nesiver?ia liežuvis vadint lietuviškai “Važiuok”) pagalvojau, jog tai kažkas a la “Fast and furious”. Bet tada apie j? paraš? mano mylimas žurnalas “Little white lies” (kuris numerio tema pasirenka tik itin gerus filmus, o “Drive” b?tent ir buvo skirtas paskutinis numeris) ir nusprendžiau, jog reikia paži?r?t pa?iai pirma ir tada jau spr?st. Mano draug? ?jo kartu su manim, nes ten vaidina Goslingas (kaip aktorius pasižym?j?s filme “Half Nelson“, seil?tek? suk?l?s “Notebook” ašarotojoms). Goslingas, beje, vis? šito filmo statym? ir iniciavo ieškodamas tinkamo/? režisieriaus ir scenarijaus autoriaus jau kur? laik?. Ir nors jo ir Nicolas Winding Refn pirmas susitikimas nieko gero nežad?jo, atrodo, kad aktorius bus rad?s savo režisieri? ir vice versa, nes jau planuojami ir filmuojami ateities projektai. Read the rest of this entry »

Sucker Punch (2011)

In action, fantasy on August 11, 2011 at 11:34 pm

Režisierius Zack’as Snyder’is išsitreniravo ?sp?ding? film? raumen? – tai jis suk?r? “300” ir “Watchmen”, pritr?kšdamas ži?rovus unikali? efekt? kalnais ir nereg?tais vaizdais. Dabar  Zack’as nusprend? treniruoti sud?tingesnio scenarijaus raumen?. Teks paprakaituot!

“Sucker punch” yra skirtas vyriškai auditorijai, ir turi visus j? žavin?ius atributus: daug graži? jaun? mergin?, daug veiksmo, masini? susišaudymu ir sprogim?. Deja, taip pat jis turi ir šiai auditorijai sunkiai perkandam? scenarijaus posluoksn?: didžioji veiksmo dalis vyksta iliuzin?je protagonist?s tikrov?je, kuri? ši susikuria po sukre?ian?ios traumos šeimoje patekusi ? kraupi? psihitatrin?. Dar b?t? nieko, bet dabar vyrukams kine tikrai atvimpa žandikaulis: toje iliuzin?je tikrov?je vyksta virtualios, o gal iliuzin?s (pakvipo “Inception”?) misijos (visi efektai vyksta irgi ?ia).

Apie efektus: juos reik?t? pažym?ti atskirai. Virtualiame pasaulyje galima viskas, tod?l režisierius ir dail?s skyrius padirb?jo iš peties, vaizduot?s nevarž?. Read the rest of this entry »

Limitless (2011)

In mystery, sci-fi, thriller on June 28, 2011 at 8:20 am

VBS agent?ra tvirtina, kad teišnaudojam kažkur 10-20% savo smegenin?s paj?gumo. Aš šventai ?sitikin?s, kad dažniausiai naudoju dar mažiau, bet ne apie mano durnum? mes ?ia susirinkome… Taigi, ?rašo pavadinime minimo filmo k?r?jai išgalvojo stebukling? vaist?, kuris leidžia panaudoti smegen? potencial? šimtu procent?. Tai tas vaistas (ar narkotikas galb?t? drug angliškai) ir yra visa mokslin? fantastika, nes jo pavartojus ne?gyji nei telekinez?s, nei telepatini?, nei koki? kit? Steveno Kingo m?giam? gali?. Tiesiog sugebi atsiminti visk?, k? kada esi skait?s, gird?j?s ar kaip kitaip sužinoj?s.

Tai ?ia trumpai apie to vaisto (narkotiko?) naud?. Bet kaip ir dauguma vaist? (arba visi narkotikai), šis irgi turi pašalin? poveik?, Read the rest of this entry »

Lincoln Lawyer (2011)

In drama, thriller on May 20, 2011 at 2:39 pm

Atsiprašau už kiek ilgesn? nei ?prasta pertrauk?l? tarp ?raš?, bet orams atšilus labai norisi kiekvien? laisv? minut? praleisti lauke, juk patys suprantat :) Bet kino nepamiršau, kol bus ger? film?, tol apie juos blevyzgosiu. Š?kart ? radar? papuol? senokai matytas Matthew McConaughey, iš kurio labai daug nesitik?jau (d?l toki? “kiaur?” film?, kaip  “How to Lose a Guy in 10 Days”, “Sahara” ir pan.), bet buvau visai maloniai nustebintas.

“Advokatas iš Linkolno” – filmas apie “neaišk?” advokat?, kuris nevengia imtis visokiausi? padugni? (baikeriai, prostitut?s, ?vairaus plauko suk?iai – you name it) gynybos.  Filmo siužetas primena Grishamo roman?: labas, aš esu advokatas, gavau byl?, kuri dabar vos nesugriaus mano gyvenimo. Nieko originalaus, bet svarbu ne vien tai kas pasakojama, o kaip tai daroma. Read the rest of this entry »

Source Code (2011)

In action, sci-fi, thriller on April 11, 2011 at 6:45 pm

Kaip gera buvo po ilgoooos pertraukos nueiti ? kin?! Didelis ekranas, erdvinis garsas, vidutinio patogumo k?d?s, slap?ia ?sineštas “?yzburgeris” – buvau pasiilg?s šitos kombinacijos. Taigi, kol ?sp?džiai dar švieži, bandau jais dalintis. Buvau paži?r?ti naujausio D. Joneso (apie kurio k?ryb? jau raš?me ?ia ir ?ia) k?rinio, kur? mano kartais paskaitomas scifimoviepage jau apskelb? vienu geriausi? ši? met? fantastini? film?. Visko gali b?ti, nes “Source Code” – tikrai geras, nors ? film? ?jau nežinodamas ko tik?tis. Iš vienos pus?s – labai geras režisierius ir mano m?giamas aktorius pagrindiniam vaidmeny, iš kitos – scenarijus, kuriame “Švilpiko diena” sutrump?ja iki 8 minu?i? ir jos su ?vairiom variacijom kartojasi vis? film?. Read the rest of this entry »