Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

apie kin? subjektyviai

Archive for November, 2011|Monthly archive page

Brazil (1985)

In drama, fantasy, sci-fi on November 28, 2011 at 10:59 pm

Filmuose apie milijon? bevagian?ius smulkius bandit?lius dažniausiai jie planuodavo už tuos pinigus pab?gti ? Rio de Žaneir?, bene žymiausi? Brazilijos miest? ir vadinam?j? roj? žem?je.

Kaip tik tokiu rojumi aš ir interpretavau vieno savo mylimiausi? kino fantast? Terry Gilliamo filmo ‘Brazil’ pavadinim?. Nuo tiesos toli nenuklydau, pavadinim? ?kv?p? ši daina. Palmi? ir sambos šiame filme n? iš tolo nesimato. Pagrindinis filmo herojus Sam Lowry (daugeliui dabar labiau prisimenamas iš ‘Karib? pirat?’ Johnathan Pryce) gyvena ateityje (kuri man šiek tiek primena 1985met? realyb? kai kuriuose pasaulio galuose ir, neišvengiamai, Orwell?). Didysis Brolis stebi visus ir nedaro klaid? ir r?pinasi, jog ir kiti j? nedaryt?. Biurokratinis darbas, kuris neteikia jokio malonumo, jaunyst?s, grožio ir ‘elito’ besivaikanti motina ir nelabai nuošird?s taip vadinami draugai. Read the rest of this entry »

Drive (2011)

In drama, thriller on November 13, 2011 at 8:34 pm

Pirm?kart išgirdus apie “Drive” (na nesiver?ia liežuvis vadint lietuviškai “Važiuok”) pagalvojau, jog tai kažkas a la “Fast and furious”. Bet tada apie j? paraš? mano mylimas žurnalas “Little white lies” (kuris numerio tema pasirenka tik itin gerus filmus, o “Drive” b?tent ir buvo skirtas paskutinis numeris) ir nusprendžiau, jog reikia paži?r?t pa?iai pirma ir tada jau spr?st. Mano draug? ?jo kartu su manim, nes ten vaidina Goslingas (kaip aktorius pasižym?j?s filme “Half Nelson“, seil?tek? suk?l?s “Notebook” ašarotojoms). Goslingas, beje, vis? šito filmo statym? ir iniciavo ieškodamas tinkamo/? režisieriaus ir scenarijaus autoriaus jau kur? laik?. Ir nors jo ir Nicolas Winding Refn pirmas susitikimas nieko gero nežad?jo, atrodo, kad aktorius bus rad?s savo režisieri? ir vice versa, nes jau planuojami ir filmuojami ateities projektai. Read the rest of this entry »

Turiu sve?i? #3

In misc on November 13, 2011 at 8:34 pm

Sve?iam gal reiks sukurt atskir? meniu punkt?, nes jau štai ketvirta persona pasisve?iuot susiruoš?. Š?kart feminine touch prid?s Živil?, buvus mano koleg?, kavos bei menini? film? myl?toja ir pati visokia kokia meninink?. Tai ilgai nedelsiant einam prie sekan?io ?rašo, kuriame – specialus jos reportažas iš Londono apie tok? vien? vairuotoj?.

reel.lt -> G+

In misc on November 10, 2011 at 8:55 pm

G+Google+ užvakar paleido “Google+ pages”, tai pagalvojau, kad ?ia bus puiki proga pakurti socialinio tinklo “akaunt?” šitam blogiukui. Ten bandysiu dalintis aktualiomis (mano kuklia nuomone) žiniomis apie TV serial? ir kino film? šviežienas, kartas nuo karto mestelt nuorod? ? kok? senesn?, vis? užmiršt? review ir, tsakant, šiaip “soušelaizintis”.

Jei kam ?domu, spauskit apskritim? ir ?sitraukit ? savo ratus: O

PS: logo paišiau pats :)

V for Vendetta (2006)

In action, sci-fi, thriller on November 5, 2011 at 11:18 pm

Na kada gi, jei ne šiandien, lapkri?io penkt?j?. Remember, remember, the Fifth of November, the Gunpowder Treason and Plot… Nedaug tos lapkri?io penktosios beliko, tod?l, kad grei?iau b?t?, padarysiu taip, kaip daro “KinasKitaip” feisbuke ir išvardinsiu tris priežastis, d?l kuri? reikia pamatyti š? film?:

1. Hugo Weaving monologai.

2. “People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people”.

3. Kick-ass kov? scenos.

Beje, priežas?i? yra daugiau, nei trys, bet š?vakar nesipl?siu. Tiesiog paži?r?kite, nes tai yra trully awesome reginys – 9/10. Traileris - po skirtuko. Read the rest of this entry »