Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

apie kin? subjektyviai

Archive for the ‘action’ Category

Pacific Rim (2013)

In action, sci-fi on July 31, 2013 at 7:53 pm

Sakiau, rašysiu tik apie gerus filmus, bet neišken?iau. Venkit, vaikai, šito plastmasinio š?duko. Efektai – 10/10, siužetas – 1/10. Fake as an Eiffel in Vegas.

5/10.

 

Django Unchained (2012)

In action, drama, western on January 9, 2013 at 10:22 am

Vesternas su repo muzika fone, rasistas S. Jacksonas, pamaiva Di Caprio, trumpas Tarantino cameo filme. Vien? kart? tikrai verta pamatyti.

7/10

Django Unchained (2012) on IMDb

Warrior (2011)

In action, drama on December 14, 2011 at 11:43 pm

Pagaliau! Tikrai geras draminis “bojevykas”, palik?s ne mažesn? ?sp?d?, nei kažkada videosalone* paži?r?tas “Rocky“. Iš paži?ros paprastas siužetas (du broliai, labiau už vienas kit? neken?iantys tik savo alkoholiko t?vo, d?l skirting? priežas?i? stoja ? MMA (Mixed Martial Arts) turnyr?) vystosi ? jaudinan?i? ir kabinan?i? dram? apie išdraskyt? šeim? ir sunk? keli? ? susitaikym?. Nelabai kur reg?ti pagrindiniai aktoriai (išskyrus Nolte, kuris d?l keletos moment? filme gal?t? papretenduot ? Oskar? už antraplan? dramin? vaidmen?), puikiai surežisuotos kov? scenos ir tas labai teisingas dramos ir muštyni? balansas, kok? tur?jom tame pa?iame “Rocky”. Labai patariu ne tik kovini? film? m?g?jams – 9/10. Read the rest of this entry »

V for Vendetta (2006)

In action, sci-fi, thriller on November 5, 2011 at 11:18 pm

Na kada gi, jei ne šiandien, lapkri?io penkt?j?. Remember, remember, the Fifth of November, the Gunpowder Treason and Plot… Nedaug tos lapkri?io penktosios beliko, tod?l, kad grei?iau b?t?, padarysiu taip, kaip daro “KinasKitaip” feisbuke ir išvardinsiu tris priežastis, d?l kuri? reikia pamatyti š? film?:

1. Hugo Weaving monologai.

2. “People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people”.

3. Kick-ass kov? scenos.

Beje, priežas?i? yra daugiau, nei trys, bet š?vakar nesipl?siu. Tiesiog paži?r?kite, nes tai yra trully awesome reginys – 9/10. Traileris - po skirtuko. Read the rest of this entry »

Sons of Anarchy (2008)

In action, drama, tv on September 25, 2011 at 8:02 pm

Nor?jau š? ?raš? padaryt dar trumpesn? nei prieš tai du buvusius, bet… Bronza ?pareigoja – reikia rašyti toliau! Š? kart? – ne apie kin?, nes ir per telik? rodo didžio gerumo dalyk?.

Žinia, ruduo – ?vairi? g?rybi? metas, tame tarpe ir TV serial? gr?žimo ? (žydruosius, hehe) ekranus. Mano laukiamiausias jau kelint? ruden? iš eil?s – Sons of Anarchy. SOA, arba SAMCRO – tai baikeri? klubas iš mažo Kalifornijos miestelio, d?l vaizdo užsiimantis automobili? remontu, bet iš esm?s operuojantis už ?statymo rib?: prekyba ginklais, porno biznis, narkotikai, reketas – you name it. Gali pagalvoti, jog viskas d?l pinig?, bet scenaristai paišo kitok? paveiksl? – viskas daroma d?l klubo = šeimos. Iš pradži? nelabai tikisi, bet paži?r?jus kelias serijas supranti, kad taip ir yra. Viskas iš ties? daroma klubo vardan, o Anarchijos S?n?s turi x1000 griežtesn? vidin? tvark? (oh the irony) nei LR Seimas. Tik kažkur-kažkada-kažkas iškraip? ir/arba pamiršo pradin? klubo vizij?… Tad šiandien turim, k? turim. Read the rest of this entry »

Sucker Punch (2011)

In action, fantasy on August 11, 2011 at 11:34 pm

Režisierius Zack’as Snyder’is išsitreniravo ?sp?ding? film? raumen? – tai jis suk?r? “300” ir “Watchmen”, pritr?kšdamas ži?rovus unikali? efekt? kalnais ir nereg?tais vaizdais. Dabar  Zack’as nusprend? treniruoti sud?tingesnio scenarijaus raumen?. Teks paprakaituot!

“Sucker punch” yra skirtas vyriškai auditorijai, ir turi visus j? žavin?ius atributus: daug graži? jaun? mergin?, daug veiksmo, masini? susišaudymu ir sprogim?. Deja, taip pat jis turi ir šiai auditorijai sunkiai perkandam? scenarijaus posluoksn?: didžioji veiksmo dalis vyksta iliuzin?je protagonist?s tikrov?je, kuri? ši susikuria po sukre?ian?ios traumos šeimoje patekusi ? kraupi? psihitatrin?. Dar b?t? nieko, bet dabar vyrukams kine tikrai atvimpa žandikaulis: toje iliuzin?je tikrov?je vyksta virtualios, o gal iliuzin?s (pakvipo “Inception”?) misijos (visi efektai vyksta irgi ?ia).

Apie efektus: juos reik?t? pažym?ti atskirai. Virtualiame pasaulyje galima viskas, tod?l režisierius ir dail?s skyrius padirb?jo iš peties, vaizduot?s nevarž?. Read the rest of this entry »

L.A. Confidential (1997)

In action, thriller on August 6, 2011 at 12:36 am

Yra nesenstan?i? k?rini? – ypa? jei jie savo epochos v?liavnešiai. Sako, senas kinas… ne?domus kinas… ? lentyn? ?gr?stas apdulk?j?s DVD… Aš sakau: tvirtas oldschool‘inis trileris, persunktas besiformuojan?ios JAV didmies?i? policijos korupcijos intrig?, šaudymo gaudymo, dinamiško veiksmo ir kino žvaigždži? gausos. Nukritus ant sofos porai valand? su tokia Los Andželo apie 60 – uosius versija atgaivins sentimentus 10 met? Holivudo action‘ui.

Nuobodžiausias reikalas – skaityti filmo scenarij?, kuris turi b?ti patirtas ži?rint, tai visai nepasakosiu kokia seka kas vyksta. Veiksmo s?kurys kine – modernios JAV policijos užuomazgos, pareig?n? santykiai su nusikalstamu pasauliu, geri – blogi policininkai, varinio ženkliuko galia (nuo jo gim? slengas COP – angl. k. copper – varis), 60 – ?j? Holivudo spindesys, pirmosios narkotik? rinkos užuomazgos ir laukini? vakar? metodais tvarkomas biznis. Read the rest of this entry »

Léon (1994)

In action, drama, thriller on July 9, 2011 at 9:36 pm

Italas Leonas (akt. Jean Reno) gyvena paprastai – nuomoja but? pigiam nusmurgusiam viešbutyje, naktimis miega s?d?damas fotelyje, m?gsta pien? ir labai r?pinasi savo vazonine g?le. Kartais nueina ? kin? paži?r?ti kok? sen? miuzikl?. Kadangi yra neraštingas, savo uždarb? atiduoda saugoti kitam italui Toniui. Uždarbiauja pas t? pat? Ton? – žudo žmones pagal užsakym?. Ir kai jis laiptin?je sutinka r?kan?i? 12-met? vardu Matilda (Natalie Portman), man kyla ?tarimas, kad jo robotukiška kasdienyb? greit baigsis.

Tai debiutinis Natalie vaidmuo ir, nors jai tada buvo panašiai tiek met?, kiek jos kuriamam personažui, man, ko gero, tai vienas ?simintiniausi? vaidmen? jos karjeroje. Tas jos vaikiškas naivumas pramaišiui su lolitiškumu šiandien turb?t t?lam kedofilui (no offense) pramušt? ant drebulio beigi piktumo, Read the rest of this entry »

Hanna (2011)

In action on June 16, 2011 at 12:03 am

Imam Bourne identity, pakei?iam Matt’? Damon’? iš paži?ros trapia ir drovia šešiolikmete, pridedam “Chemical Brothers” garso takel? ir gaunam “Hanna”. Bet  ?ia, ko gero, siaubingai supaprastintas siužeto atpasakojimas. Turb?t b?tent tokio filmo ir nor?jo kino studijos bosai. Bet dram? ir romantikos myl?tojas Joe Wright’as pa?m? ir sumaiš? jiems visas kortas. Tiesa, kovos scen? ?ia netr?ksta, bet man didžiausi? ?sp?d? visgi paliko Hannos virsmas iš šaltakrauj?s žudik?s ? viskuo aistringai besidomin?i? paaugl?.

Taigi, susipažinkite su Hanna: jai 16 met? ir vis? savo s?moning? gyvenim? iki šiol ji praleido Suomijos giriose, kur t?vas j? ruoš? neišvengiamai art?jan?iam kontaktui su žiauriu pasauliu: mok? efektyviausi? žudymo b?d?, ?vairi? kovos men? ir išgyvenimo ekstremaliomis s?lygomis.   Read the rest of this entry »

Zombieland (2009)

In action, comedy on May 8, 2011 at 8:58 pm

?sivaizduokite tok? tyl?, drov? ir nelabai komunikabil? jaunuol? (panaš? ? Mark? Zuckerberg?). O dabar ?sivaizduokite j? keliaujant? per zombi? aps?st? Amerik?, prid?kite labai ginklus m?gstant? kaimiet? (W. Harrelson), daili? panik? (Emma Stone) su mažute sesute ir gausite keist? ir juoking? komand?, kuri bando išgyventi tarp nelabai gudri?, bet visada alkan? ir ypatingai žmoni? smegenis m?gstan?i? (braaaaainzzz) United States of Zombieland “pilie?i?”.

Nesu zombi? m?g?jas, bet šis “flick’as” man patiko. Labiausiai – d?l juodo jumoro, kurio ?ia rasite su kaupu: kand?s juokeliai liejasi taip pat srauniai, kaip ir zombi? kraujas. Maloniai nustebino ir vienos Holivudo ?žymyb?s cameo (nesakysiu kieno – patys paži?r?kit). Read the rest of this entry »