Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

apie kin? subjektyviai

Archive for the ‘thriller’ Category

The Take (2009)

In crime, drama, thriller, tv on April 10, 2013 at 3:00 pm

Kaip “Sopranai”, tik veiksmas pas britus ir be bullshito. Ne silpn? nerv? ži?rovams.

PS: T. Hardy tikrai gerai moka ?k?nyti psichopatus.

8/10

Se7en (1995)

In crime, thriller on February 1, 2012 at 7:00 pm

Tai va, s?džiu kavinuk?j ir kaip tikras hipsteris rašau blog’?. Š?kart apie septynias mirtin?sias biblijines nuod?mes.

Senas, pavarg?s ir viskuo nusivyl?s detektyvas ir k?tik ? didel? miest? atvyk?s, pasip?t?s žalias pradedantis jo partneris. Pirmojo paskutin? ir antrojo pirmoji byla. Patirtis prieš entuziazm?. B?t? toks gan standartinis filmas apie “buddy cops”, bet ?ia apsireiškia religinis maniakas (K. Spacey) ir visk? išmaišo. Cops do not become buddies.

Pliusas k?r?jams už atmosfer? filme, nuo pat pradži? persekioja nuojauta, kad tuoj nutiks kažkas nepataisomo, ore tiesiog tvyro blogis. Pliusas Pittui už naujoko karštakošiškum?, pliusas Freemanui už suvaidint? (?) nuovarg?. Read the rest of this entry »

Pi (1998)

In drama, fantasy, sci-fi, thriller on December 30, 2011 at 12:26 pm

Seniai seniai (prieš 14 met?, jei tiksliau) ? Niujork? gr?žo jaunuolis, turintis gausyb? vil?i?, id?j? bei ambicij? ir didžiulio noro parodyti k? gali, bet visišk? nul? pinig?. Vadinosi jis Darren Aronofsky. Kadangi ryžto jaunuoliui nestigo, s?do ji su draugais ir paraš? scenarij?, draugai, gimin?s ir artimieji paaukojo po šimt? doleri? ir sud?jus su santaupomis gavosi kuklus 60 000 doleri? biudžetas. Iš viso šito ir ger? žmoni?, sutikusi? dirbti už itin maž? arba jokio atlygio, gavosi itin neblogas debiutas vardu Pi.

Kas ?jo ? mokykl? tas žino, jog Pi yra begalin? trupmena, kurios visi skai?iai po kablelio yra skirtingi, tad jau pats filmo pavadinimas nuteikia gan matematiškai. Taip ir yra. Read the rest of this entry »

Drive (2011)

In drama, thriller on November 13, 2011 at 8:34 pm

Pirm?kart išgirdus apie “Drive” (na nesiver?ia liežuvis vadint lietuviškai “Važiuok”) pagalvojau, jog tai kažkas a la “Fast and furious”. Bet tada apie j? paraš? mano mylimas žurnalas “Little white lies” (kuris numerio tema pasirenka tik itin gerus filmus, o “Drive” b?tent ir buvo skirtas paskutinis numeris) ir nusprendžiau, jog reikia paži?r?t pa?iai pirma ir tada jau spr?st. Mano draug? ?jo kartu su manim, nes ten vaidina Goslingas (kaip aktorius pasižym?j?s filme “Half Nelson“, seil?tek? suk?l?s “Notebook” ašarotojoms). Goslingas, beje, vis? šito filmo statym? ir iniciavo ieškodamas tinkamo/? režisieriaus ir scenarijaus autoriaus jau kur? laik?. Ir nors jo ir Nicolas Winding Refn pirmas susitikimas nieko gero nežad?jo, atrodo, kad aktorius bus rad?s savo režisieri? ir vice versa, nes jau planuojami ir filmuojami ateities projektai. Read the rest of this entry »

V for Vendetta (2006)

In action, sci-fi, thriller on November 5, 2011 at 11:18 pm

Na kada gi, jei ne šiandien, lapkri?io penkt?j?. Remember, remember, the Fifth of November, the Gunpowder Treason and Plot… Nedaug tos lapkri?io penktosios beliko, tod?l, kad grei?iau b?t?, padarysiu taip, kaip daro “KinasKitaip” feisbuke ir išvardinsiu tris priežastis, d?l kuri? reikia pamatyti š? film?:

1. Hugo Weaving monologai.

2. “People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people”.

3. Kick-ass kov? scenos.

Beje, priežas?i? yra daugiau, nei trys, bet š?vakar nesipl?siu. Tiesiog paži?r?kite, nes tai yra trully awesome reginys – 9/10. Traileris - po skirtuko. Read the rest of this entry »

L.A. Confidential (1997)

In action, thriller on August 6, 2011 at 12:36 am

Yra nesenstan?i? k?rini? – ypa? jei jie savo epochos v?liavnešiai. Sako, senas kinas… ne?domus kinas… ? lentyn? ?gr?stas apdulk?j?s DVD… Aš sakau: tvirtas oldschool‘inis trileris, persunktas besiformuojan?ios JAV didmies?i? policijos korupcijos intrig?, šaudymo gaudymo, dinamiško veiksmo ir kino žvaigždži? gausos. Nukritus ant sofos porai valand? su tokia Los Andželo apie 60 – uosius versija atgaivins sentimentus 10 met? Holivudo action‘ui.

Nuobodžiausias reikalas – skaityti filmo scenarij?, kuris turi b?ti patirtas ži?rint, tai visai nepasakosiu kokia seka kas vyksta. Veiksmo s?kurys kine – modernios JAV policijos užuomazgos, pareig?n? santykiai su nusikalstamu pasauliu, geri – blogi policininkai, varinio ženkliuko galia (nuo jo gim? slengas COP – angl. k. copper – varis), 60 – ?j? Holivudo spindesys, pirmosios narkotik? rinkos užuomazgos ir laukini? vakar? metodais tvarkomas biznis. Read the rest of this entry »

Léon (1994)

In action, drama, thriller on July 9, 2011 at 9:36 pm

Italas Leonas (akt. Jean Reno) gyvena paprastai – nuomoja but? pigiam nusmurgusiam viešbutyje, naktimis miega s?d?damas fotelyje, m?gsta pien? ir labai r?pinasi savo vazonine g?le. Kartais nueina ? kin? paži?r?ti kok? sen? miuzikl?. Kadangi yra neraštingas, savo uždarb? atiduoda saugoti kitam italui Toniui. Uždarbiauja pas t? pat? Ton? – žudo žmones pagal užsakym?. Ir kai jis laiptin?je sutinka r?kan?i? 12-met? vardu Matilda (Natalie Portman), man kyla ?tarimas, kad jo robotukiška kasdienyb? greit baigsis.

Tai debiutinis Natalie vaidmuo ir, nors jai tada buvo panašiai tiek met?, kiek jos kuriamam personažui, man, ko gero, tai vienas ?simintiniausi? vaidmen? jos karjeroje. Tas jos vaikiškas naivumas pramaišiui su lolitiškumu šiandien turb?t t?lam kedofilui (no offense) pramušt? ant drebulio beigi piktumo, Read the rest of this entry »

Limitless (2011)

In mystery, sci-fi, thriller on June 28, 2011 at 8:20 am

VBS agent?ra tvirtina, kad teišnaudojam kažkur 10-20% savo smegenin?s paj?gumo. Aš šventai ?sitikin?s, kad dažniausiai naudoju dar mažiau, bet ne apie mano durnum? mes ?ia susirinkome… Taigi, ?rašo pavadinime minimo filmo k?r?jai išgalvojo stebukling? vaist?, kuris leidžia panaudoti smegen? potencial? šimtu procent?. Tai tas vaistas (ar narkotikas galb?t? drug angliškai) ir yra visa mokslin? fantastika, nes jo pavartojus ne?gyji nei telekinez?s, nei telepatini?, nei koki? kit? Steveno Kingo m?giam? gali?. Tiesiog sugebi atsiminti visk?, k? kada esi skait?s, gird?j?s ar kaip kitaip sužinoj?s.

Tai ?ia trumpai apie to vaisto (narkotiko?) naud?. Bet kaip ir dauguma vaist? (arba visi narkotikai), šis irgi turi pašalin? poveik?, Read the rest of this entry »

Lincoln Lawyer (2011)

In drama, thriller on May 20, 2011 at 2:39 pm

Atsiprašau už kiek ilgesn? nei ?prasta pertrauk?l? tarp ?raš?, bet orams atšilus labai norisi kiekvien? laisv? minut? praleisti lauke, juk patys suprantat :) Bet kino nepamiršau, kol bus ger? film?, tol apie juos blevyzgosiu. Š?kart ? radar? papuol? senokai matytas Matthew McConaughey, iš kurio labai daug nesitik?jau (d?l toki? “kiaur?” film?, kaip  “How to Lose a Guy in 10 Days”, “Sahara” ir pan.), bet buvau visai maloniai nustebintas.

“Advokatas iš Linkolno” – filmas apie “neaišk?” advokat?, kuris nevengia imtis visokiausi? padugni? (baikeriai, prostitut?s, ?vairaus plauko suk?iai – you name it) gynybos.  Filmo siužetas primena Grishamo roman?: labas, aš esu advokatas, gavau byl?, kuri dabar vos nesugriaus mano gyvenimo. Nieko originalaus, bet svarbu ne vien tai kas pasakojama, o kaip tai daroma. Read the rest of this entry »

Buried (2010)

In thriller on April 22, 2011 at 11:37 am

Pamenate “Phone Booth“, nufilmuot? Niujorke per keturias dienas, be joki? efekt??

Iš po žemi? telefonu kalb?tis su pagrob?jais daug li?dniau: nei šviesos, nei nuovokos – tik žydras telefono ekranas, karsto lentos ir byran?ios žem?s iš vis? pusi?. Toks yra “Buried”, filmas apie paprast? vairuotoj?, kurio konvoj? iššaud?, o j? palaidojo gyv? po Irako sm?liu. Iš jo reikalaujama išpirkos, tamsu, vietoj kino lemp? – apšvietimas Zippo žiebtuv?liu…

Ironiška, ta?iau n?ra k? daugiau pridurti apie š? požemin? kapo triler?. Operatorius virtuoziškai filmuoja karste ?kalint? Ryan’? Reynolds’?, o papildomi pliusai keliauja voice casting’ui už kadro, gerokai prisidedan?iam prie atmosferos. Na, o dabar ?siklausom ? byran?io karstan sm?lio šiugžd?jim?…

7/10. Traileris – after the break. Read the rest of this entry »