Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

apie kin? subjektyviai

Pi (1998)

In drama, fantasy, sci-fi, thriller on December 30, 2011 at 12:26 pm

Seniai seniai (prieš 14 met?, jei tiksliau) ? Niujork? gr?žo jaunuolis, turintis gausyb? vil?i?, id?j? bei ambicij? ir didžiulio noro parodyti k? gali, bet visišk? nul? pinig?. Vadinosi jis Darren Aronofsky. Kadangi ryžto jaunuoliui nestigo, s?do ji su draugais ir paraš? scenarij?, draugai, gimin?s ir artimieji paaukojo po šimt? doleri? ir sud?jus su santaupomis gavosi kuklus 60 000 doleri? biudžetas. Iš viso šito ir ger? žmoni?, sutikusi? dirbti už itin maž? arba jokio atlygio, gavosi itin neblogas debiutas vardu Pi.

Kas ?jo ? mokykl? tas žino, jog Pi yra begalin? trupmena, kurios visi skai?iai po kablelio yra skirtingi, tad jau pats filmo pavadinimas nuteikia gan matematiškai. Taip ir yra. Pagrindinis filmo herojus, paranojos, haliucinacij? ir nepakeliam? galvos skausm? kankinamas žydas Maxas (Sean Gullette) yra matematikos genijus, visa aplinkui matantis skai?iais ir galintis savo galvoje akimirksniu sud?ti, atimti ir sudauginti bei padalinti skai?ius d?l kuri? paprasti žmon?s griebiasi skai?iuotuvo (taip Maxas linksmina kaimyn? mergait?). Taip pat jis su savo kompiuteriu bando atsp?ti akcij? kurs? pasikeitimus. O bendrauja jis tik su min?ta kaimyn? mergaite, kaimyne (kuri labiau bendrauja su juo nei jis su ja) ir senu savo matematikos guru Solu (Mark Margolis).

Vien? dien? jam taip bežaidžiant su akcijom ir kompiuteriu (kuris beje turi vard?, Euclidas, kaip senov?s Graikijos matematiko) jis atranda 216 skaitmen?. Jie Max? nuvilia, bet Sol? sudomina, nes ir jis pats buvo 216 skaitmen? iškapst?s (tik tada gavo insult?). Ir ne tik Sol?. Dar su Maxu susidraugauja Lenis, matematiškai tyrin?jantis Tor? ir ieškantis ten (o tu netik?tume!) 216 skaitmen?, slepian?i? tikr?j? Dievo vard?. Taipogi Max? pradeda sekti slaptieji agentai, viena moterišk? jau kuris laikas neatlimpa, galvos skausmai ir haliucinacijos stripr?ja, žodžiu, užverda koš? kaip reikiant.

Na, jei atvirai tai filmas labai geras. Jau?iasi Aronofskio montavimo stilius v?liau matytas ir Requiem for a dream, o ir obsesijos, manijos bei paranojos temos nepalieka jo k?rybos  (kaip parod? Wrestler ir Black Swan), tad jaunuolis (nors jau gal ir nebe taip jaunas…) rodos eina savu keliu. Labai geras debiutas, 9/10.

Traileris:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Add video comment