Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

apie kin? subjektyviai

Archive for the ‘tv’ Category

The Take (2009)

In crime, drama, thriller, tv on April 10, 2013 at 3:00 pm

Kaip “Sopranai”, tik veiksmas pas britus ir be bullshito. Ne silpn? nerv? ži?rovams.

PS: T. Hardy tikrai gerai moka ?k?nyti psichopatus.

8/10

Legit (2013)

In comedy, tv on March 5, 2013 at 12:32 pm

V?l šiek tiek australietiško (mat?t Flight of the Conchords?) humoro JAV. Kitoks poži?ris ? seks?, narkotikus ir šiaip, gyvenim?. Juokingai.

8/10

Sons of Anarchy (2008)

In action, drama, tv on September 25, 2011 at 8:02 pm

Nor?jau š? ?raš? padaryt dar trumpesn? nei prieš tai du buvusius, bet… Bronza ?pareigoja – reikia rašyti toliau! Š? kart? – ne apie kin?, nes ir per telik? rodo didžio gerumo dalyk?.

Žinia, ruduo – ?vairi? g?rybi? metas, tame tarpe ir TV serial? gr?žimo ? (žydruosius, hehe) ekranus. Mano laukiamiausias jau kelint? ruden? iš eil?s – Sons of Anarchy. SOA, arba SAMCRO – tai baikeri? klubas iš mažo Kalifornijos miestelio, d?l vaizdo užsiimantis automobili? remontu, bet iš esm?s operuojantis už ?statymo rib?: prekyba ginklais, porno biznis, narkotikai, reketas – you name it. Gali pagalvoti, jog viskas d?l pinig?, bet scenaristai paišo kitok? paveiksl? – viskas daroma d?l klubo = šeimos. Iš pradži? nelabai tikisi, bet paži?r?jus kelias serijas supranti, kad taip ir yra. Viskas iš ties? daroma klubo vardan, o Anarchijos S?n?s turi x1000 griežtesn? vidin? tvark? (oh the irony) nei LR Seimas. Tik kažkur-kažkada-kažkas iškraip? ir/arba pamiršo pradin? klubo vizij?… Tad šiandien turim, k? turim. Read the rest of this entry »

Generation Kill (2008)

In action, drama, tv on March 20, 2011 at 12:54 pm

Respektukas HBO už š? puik? veikal?. Generation Kill – 7 dali? daugiaserijinis, kaip sakydavo tarybiniais laikais, meninis filmas apie kar? Irake. Karo Irake tema – anokia ?ia naujiena, sakysite. Jau kr?vos film? apie tai sukurta, sakysite. O aš va nesutinku. Nes panašaus gerumo filmas yra tik vienas – dabar jau visas oskaruotas ponios ex-Kameronien?s “Hurt Locker“.

Malonus atradimas šitame mini seriale buvo šved? ponaitis Alexander Skarsgĺrd (panel?s, katros ži?ri “True Blood“, tur?tu jau b?ti nuleipusios nuo šio vardo), kuris ty?ia ar nety?ia visai prider?jo prie “Iceman” rol?s. Read the rest of this entry »

Lights Out (2010)

In drama, tv on February 17, 2011 at 8:57 pm

Kažkaip po “Fighter” ant bokso (t.y. film? apie boks?) patrauk?. Ir s?km? – radau visai neblog? švieži? TV dram? apie dar vien? visoki? gyvenimo kan?i? kamuojam? boksinink? vardu Patrick ‘Lights’ Leary (beje, irgi airi? kilm?s, irgi turint? lengvai neaišk? brol?). IMDb žodžiais, “A former heavyweight boxing champion struggles to find his identity after retiring from the ring.” Tiksliau ir nepasakysiu. Gal tik b?t? galima papildyt, kad “?empas” karjer? met? po prakištos labai svarbios kovos, nes žmona labai praš?/liep?. Patrikas, b?damas mylintis vyras, paklauso žmonos ir bando gyventi normal? šeimos žmogaus gyvenim? pagal ringo taisykles, bet Read the rest of this entry »

Mad Men (2007)

In drama, tv on February 10, 2011 at 6:57 pm

Sex, lies and deception – welcome to advertising, baby!

“Mad Men” – naujausias “Sopran?” k?r?jo Mathew Weiner darbas, pasakojantis apie reklamos verslo užkulisius šešiasdešimt?j? Amerikoje. Pagrindinis veik?jas – Donas Draperis, labai talentingas ir labai paslaptingas “kreatyvas”. Istorija rutuliojasi aplink jo asmenin? gyvenim? ir darb? išgalvotoje “Sterling Cooper” reklamos agent?roje. Nors agent?ra išgalvota, seriale dažnai minimi ir real?s vardai (Y&R, Ogilvy ir t.t.). Read the rest of this entry »

Carnivŕle (2003)

In fantasy, mystery, tv on January 18, 2011 at 9:45 pm

Draugai teisingai pasteb?jo, kad ? kategorij? s?raš? reikia ?traukti ir TV, kadangi ir žydriesiems ekranams yra nemažai gero turinio. Deja, ne lietuviško..

Taigi, pirmasis TV kategorijoje – turb?t daugeliui lietuvai?i? dar negird?tas serialas Carnivŕle. Kaip ir byloja pavadinimas, veiksmas sukasi aplink keliaujant? cirk?. Bet neapsigaukit, karnavalas – tik priedanga tokiems rimtiems dalykams, kaip amžinoji kova tarp g?rio ir blogio. Read the rest of this entry »