Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

apie kin? subjektyviai

Starship Troopers (1997)

In action, sci-fi on April 8, 2011 at 12:20 pm

Neseniai ? rankas papuol? lietuviškas R. A. Heinleino “Erdv?laivio kari?” leidimas, ta proga prisiminiau ir šios knygos P. Verhoeveno ekranizacij?. Verhoevenas jau prieš š? flick’? neblogai užsirekomendavo kaip distopini? ateities vizij? k?r?jas (“Robocop” (1987) ir “Total Recall” (1990)).

“Starship Troopers” – irgi istorija apie nelabai laiming? ateit?, savo tonu panaši ? aukš?iau minimas. Tolimoje ateityje, valstybi?, nusikaltim? ir kar? nebeliko, žmonija išsipl?tusi per daugel? žvaigždži? sistem?, kurias valdo vieninga federacija.Pilie?i? status? (ir bals? renkant valdži?) ?ia turi tik armijoje atitarnav? veteranai. Kaip d?stoma filmo pradžioje – turi ?rodyti, kad esi vertas teis?s balsuoti, s?neli :)

Taigi, klestinti žmonija ple?iasi per Galaktik?, kol sutinka technologiniu išsivystymu sau nenusileidžian?i?, bet savo kilme ir sandara visiškai skirting? Arachnid? civilizacij?. Nat?raliai pradeda kilti ?tampa ir prasideda fejerverkai..

Nors knygoje – gausyb? pagvildenim? filosofin?mis bei politin?mis temomis, filme joms daug laiko nelieka. Verhoevenas juos sumaniai sukiša ? kelis epizodus filmo pradžioje ir pats tuo tarpu koncentruojasi ? tai, k? tikrai gerai išmano – veiksm?. Veiksmo pramaišiui su karine propaganda ?ia tiek, kad dalis ži?rov? beigi kritik? puol? režisieri? kaltinti smurto ir netgi fašizmo (pra?ekinkit karinink? uniformas filme – nieko neprimena?) propagavimu. Pats Verhoevenas gi ginasi, kad hiperbolizuodamas totalitarizm? ir smurt? tik nor?jo t?lam ži?rovui pailiustruoti kai kuriuos ydingus amerikoniškos visuomen?s aspektus. Jam, kaip olandui, iš šalies gi geriau matyti..:)

Nors ir su keletu bug’? (hehe), vistiek tvirtai sur?stas kovinis filmas – 8/10.

Traileris:

PS: filmas už specialiuosius efektus buvo nominuotas Oskarui.

PPS: jei kils pagunda paži?r?ti t?sinius (taip, j? yra du), NEDARYKITE TO. Avoid at all costs!

PPPS: ir b?tinai perskaitykite knyg?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Add video comment